Recknagel-ogrzewanie-klimatyzacja

Słownik Techniczny

Wykaz Produktów

Recknagel

 

Obecnie niedostępny

prof. Gerard Jan Besler, prof. Edward Szczechowiak

Prof. dr inż. Gerard Jan Besler – 1956 r. ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Warszawskiej. W 1969 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1978 r. – docenta, w 1989 r. – tytuł profesora nauk technicznych (tzw. tytuł „belwederski”), a w 1996 r. – tytuł profesora zwyczajnego. W czasie swojej ponad 50-letniej pracy naukowej pełnił wiele funkcji. W latach 1970-1978 był Prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Klimatyzacji i Wentylacji. Był Przewodniczącym Sekcji Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimatyzacji KILiW Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest vice przewodniczącym Podsekcji „Ciepłownictwo i Klimatyzacja”. Jest twórcą szkoły naukowej i kierownikiem zespołu „Energooszczędne Kształtowanie Mikroklimatu”. Uzyskał cztery patenty, z których 3 zostały wdrożone, przynosząc duże korzyści Uczelni i wynalazcy. Dzięki opracowaniu bezprzeponowego, gruntowego wymiennika ciepła i masy został zaliczony w poczet ważnych polskich wynalazców (patenty w Polsce, Szwajcarii, RFN i byłym NRD). Jest cenionym konstruktorem, projektantem i rzeczoznawcą. Był wykładowcą m. in. na uniwersytetach: w Stuttgarcie, Budapeszcie, Aachen, Clausthall i Darmstadt. Publikuje w wielu pismach naukowych (także anglo- i niemieckojęzycznych) - łącznie ponad 160 prac. Był promotorem 17 doktorów nauk technicznych i ponad 160 mgr inż. lub inż. z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Otrzymał wiele nagród za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. Został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (1988) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1986). Posiada m. in. odznaki „Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”, „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia (1982), Złotą Odznakę NOT (1995), Złotą Odznakę PZITS (1988), Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej (1971).

Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak od 1999 r. jest profesorem zwyczajnym Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wynikiem jego dotychczasowej pracy jest blisko 208 publikacji naukowych, ponad 65 wdrożonych projektów i prac technologicznych oraz 7 zakończonych rozpraw doktorskich. Profesor czynnie uczestniczy w życiu uczelni będąc współautorem programu studiów dwustopniowych dla kierunku Inżynieria Środowiska jak również współautorem reformy decentralizacji finansowania i zarządzania w Politechnice Poznańskiej, która została wdrożona w grudniu 1996. Od wielu lat jest także zaangażowany w organizację targów branżowych: pełni funkcję przewodniczącego Sądu Konkursowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich INSTALACJE – MTP i vice przewodniczącego POLEKO – MTP Poznań. Od 2004 r. jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza tym działa aktywnie w wielu stowarzyszeniach i komisjach, a w 2008 r. został wybrany na przewodniczącego Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Sponsorzy

Copyrights © Recknagel 2008-2019 Polityka prywatności
Recknagel 08/09